25 Aralık 2010 Cumartesi

Büyük Tufan'ı Önce Sümerliler Yazdı

Tevrat, İncil ve Kuran'da Büyük Tufan'dan önce Hz. Nuh'un muazzam büyüklükte bir gemi yapıp, insan ve hayvan neslini yok olmaktan kurtardığı anlatılır. Ancak bu olayı anlatan ilk kaynak kutsal kitaplar değil, bir Sümer tabletidir. 

     1875 yılında İngiltere Kraliyet Akademisi'nde George Smith adlı genç bir bilim adamı, Ninova'daki kazıdan çıkarılan Kral Asurbanipal kitaplığındaki bir tablette Tufan'ın anlatıldığını açıklar. Ancak bu büyük bir şaşkınlığa neden olur. Çünkü o döneme kadar sadece kutsal kitaplarda anlatıldığına inanılan bu olay üstelik Tevrat'tan yüzlerce yıl önce çivi yazılı bir tablette bulunuyordu.

Gılgamış
     Gılgamış'ı bilirsiniz. Hani en yakın arkadaşı Enkidu'nun ölümünün ardından, ölümsüzlük otunu aramaya koyulan destansı Sümer kralı... İşte o kralın destanı toplam 12 tablette anlatılıyordu. Büyük Tufan ise 11. tablette yazılıydı!

 M.Ö 1200'lü yıllarda Akadca yazılmış olan tablete göre, bu olayı Tufan'dan kurtulup Tanrılar tarafından ölümsüzlük verilen Utnapiştim, Gılgamış'a anlatmıştı.

    1875'den sonra daha fazla kazı yapılmaya başlandı. Ve bereketli Mezopotamya'daki kazılar sonuç verdi. Bu kez aynı olayın anlatıldığı M.Ö 1700'lere ait bir tablet bulundu. Bu tablet de önceki gibi Akad dilinde yazılmıştı. Ancak her ikisinde de kahramanın ismi Sümerce'ydi. Bu yüzden bu olayın ilk anlatıcısının Sümerliler olduğu üzerinde duruldu.

Zaten bulunan daha eski tarihli bir tablet bu iddiayı kanıtlar nitelikteydi. Aynı olayın daha önce Sümer dilinde yazıldığı görülüyordu.

    Binlerce yıl toprak altında kalmış bir şeylerin bozulmaması olanaksızdır. Kazılarda bulunan Sümerce yazılmış bu tablette de çok kırık vardı. Ancak kırıklar, tablette Büyük Tufan'dan bahsedildiğinin anlaşılmasını engellememişti.

Bizim Hz. Nuh olarak bildiğimiz olayın kahramanı  ''Ziusudra'' olarak geçiyordu yeryüzünün bilinen ilk yazılı örneklerinde... 

Ziusudra kimdir?
Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık'a göre Hz. Nuh'un karşılığıdır. Sümer şehir devletlerinden Şuruppak'ın kralıdır. İnsanları ve hayvanları inşa ettiği gemiye bindirerek Baş Tanrı Enlil'in insanların kötülüklerini cezalandırmak üzere gönderdiği Büyük Tufan'dan kurtarmıştır. İsminin Babilcesi Utnapiştim'dir. 

Tufan'dan sonra:
  “Kıyamet 6 gün, 6 gece sürdükten sonra 7. gün gemi Nisir dağına oturur. 7 gün bekledikten sonra Ziusudra dışarıya bir güvercin salar. O konacak yer bulamadığı için geri döner. Daha sonra bir kırlangıç gönderir, fakat o da geri gelir. Son olarak uçurduğu kuzgun geri dönmeyince dışarı çıkarlar. Utnapiştim dağın tepesinde tanrılara kurbanlar ve içkiler sunar. Altlarında çeşitli ağaçların odunları yanan ocaklara 7 kazan konularak kurban etleri pişirilir. Yiyeceklerin güzel kokusunu duyan Tanrılar oraya sinek gibi üşüşür.”

    Günümüzden binlerce yıl önce uygarlığın temellerini atan Sümerler, sadece yazıyı bulmakla kalmamış, Sümerolog Samuel Noah Kramer'e göre tarihteki 39 ilke imza atmışlardır. Bu ilklerden biri de Tufan Efsanesi'nin ilk kez onlar tarafından yazıya geçirilmesidir. 
Tarihin en eski uygarlıklarından Sümerliler'in Tufan'ının elimizdeki bölümü yaklaşık 3'te 1'i de olsa geçmişimize ışık tutması bakımından çok değerlidir. 

Hiç yorum yok: