12 Şubat 2010 Cuma

M.Ö 340'dan beri her devletin hayali: İstanbulTarih boyunca birçok kavmin fethetmeyi defalarca denediği İstanbul... Osmanlı'nın Fetret Dönemi'nde bile fethetmeye çalıştığı bu muazzam şehrin kuşatma hikayeleri..

 1. M.Ö 340 Makedonya Kralı Phillippe
 2. M.Ö 194 Roma (Başarılı olmuştur.Şehir artık Romalılara bağlanmıştır.)
 3. M.S 616 İran Hükümdarı Keyhüsrev
 4. M.S 626 İranlılar ve Avar Türkleri
 5. M.S 672 Emevi Halifesi Muaviye
 6. M.S 712 Emevi Halifesi I.Velid
 7. M.S 722 Emevi Halifesi I.Velid (Yalnızca Galata Limanı alınmıştır.)
 8. M.S 782 Abbasiler (Kent vergiye bağlanmıştır.)
 9. M.S 854 Abbasi Halifesi Mütevekkil
 10. M.S 864 Ruslar
 11. M.S 869 Abbasi
 12. M.S 936 Ruslar
 13. M.S 959 Macarlar
 14. M.S 970 Abbasiler (Kent vergiye bağlandı.)
 15. M.S 1203 Latinler (Latinler İstanbul'u 1261'e kadar ellerinde tuttular.)
 16. M.S 1302 Venedikliler
 17. M.S 1348 Cenovalılar
 18. M.S 1391-1396 Osmanlı Padişahı I.Beyazid (1.Kuşatma Haçlılar'ın Osmanlı hakimiyetindeki Niğblu kalesini kuşatması üzerine kaldırıldı. Haçlılar'a karşı kazanılan Niğbolu Zaferi'nden sonra tekrar kuşatma yapıldı. Anadolu'da çıkan ayaklanma sonucu bu kuşatma da kaldırıldı. 3.kez ablukaya alınan Bizans İmparatoru'yla bir antlaşma yapıldı. Buna göre; Bizans hey yıl vergi vermeyi, İstanbul'da Türklerin davalarına bakması için Osmanlı'nın bir kadı tayin etmesini ve bir cami ile bir Türk mahallesi kurulmasını kabul etti. )
 19. M.S 1412 Osmanlı Şehzadesi Musa Çelebi (Yıldırım (I.) Beyazıt'ın Timur'a esir düşmesiyle oluşan ve taht kavgalarıyla geçen Fetret Devri'nde şehri kuşatan Yıldırım'ın oğullarından Musa Çelebi bir başarı gösteremedi. )
 20. M.S 1422 Osmanlı Padişahı II.Murat
 21. M.S 1437 Cenovalılar
 22. M.S 1453 Osmanlı Padişahı II.Mehmed (Başarılı olmuştur. Sonrasında şehir Osmanlı hakimiyetine girmiştir.Ve II. Mehmet Fatih ünvanını almıştır.)

Hiç yorum yok: